“Urtegrupper” lægger sag an mod EU

”Urtegrupper” mødes i Bruxelles for at udfordre EU’s urtedirektiv

Efter et fælles møde afholdt i september i Bruxelles er Den europæiske Benefyt
Foundation og Alliance for Natural Health International parate til at starte en retssag
ved EU-domstolen om EU’s urtelove.

De mener, at urtedirektivet fra 2004 (Traditional Herbal Medicinal Products Directive, THMPD)
ødelægger urtesektoren, specielt kinesiske og indiske urteprodukter, der set med EU-øjne, ikke
har det nødvendige videnskabelige grundlag, som loven kræver, for at kunne markedsføres.

Det forventes, at den indiske, kinesiske og andre regeringer vil indgive en
formel klage om reguleringen til World Trade Organization.

Klik her for at læse mere: Retssag om urtedirektivet.pdf

ANH HAR BRUG FOR ØKONOMISK STØTTE!
 
Hvis du vil støtte retssagen, og ønsker at stoppe dette angreb på vor frihed til at vælge urter og andre kosttilskud, kan du donere et beløb her: http://www.anh-europe.org

Kilde: LNS – Natursundhedsrådet, www.lnsnatur.dk