Healing

Healing – deling af energi

Når du stiller dig åben for at modtage healing, åbner du dig for at jeg kan påminde dig om dig selv. Det er en påmindelse om hvordan det er at være fri til at være dig og samtidig en vækkelse af din krop og dit energisystem. Den energiudveksling der foregår mellem os, gør at din krop igen bliver levendegjort, så blokeringer slipper og energien i din krop atter flyder frit.

Healing kan føles og opleves meget forskelligt fra person til person

Du kan få en følelse af dyb afslappethed, en følelse af at du falder ind i dig selv og bliver mere i et med den du oprindelig er. Altså en følelse af at opnå en dybere og mere fredsfyldt kontakt til dig selv.

Nogle ser farver eller billeder og nogle får beskeder fra deres eget højere selv. De fleste oplever det positivt og fredsfyldt, at kunne falde ind og være stille i sig selv.

Zoneterapi og healing i samme behandling

Zoneterapien er gerne udgangspunktet for mine behandlinger, men der kan være dage hvor kroppen har mere brug for healing og samtale end den mere fysiske behandling. Det er især hvis du føler dig stresset, lige har oplevet noget traumatisk eller generelt føler dig mere psykisk sårbar end normalt.

Blot så du ved, at det er åbent hvordan en behandling kan folde sig ud – og at jeg altid lytter og tilpasser mine behandlinger efter hvad din krop kalder på. Derfor kan behandlingen nogle gange være meget stille, samlende og beroligende og andre gange mere aktiverende og sætte krop og sind i bevægelse.

Den energi der arbejder gennem mig, viser mig hvor i kroppen du er blokeret og hvad årsagerne er til at du er blevet syg eller har de symptomer og problemer du har. Gennem både samtale og behandling opløses og bevæges de energier der blokerer dig og holder din kraft tilbage. Jeg hjælper dig altså med at åbne, fremkalde og udfolde det der skal til, for at du kan få det bedre.