Sådan foregår en behandling

Zoneterapien er udgangspunktet i mine behandlinger

Men en session indeholder også healing og vejledning omkring kost, urter eller kosttilskud – alt efter hvad din krop kalder på.

Jeg behandler dig altså både rent fysisk, ved at massere specifikke punkter på dine fødder og underben, men jeg bevæger mig også op på kroppen og arbejder med og påvirker energien i og omkring dig, så der kommer liv og bevægelse i hele dig.

Første gang vi ses, hører jeg din historie og under behandlingen danner jeg mig et billede af, hvordan din krop har det og hvordan jeg skal gribe behandlingen an. Nogen gange kan det være nødvendigt, at du selv arbejder med og ændrer på nogle vaner, andre gange er det bedste du kan gøre, blot at dukke op til behandlingerne.

Jeg ser dig

Det jeg ser, mærker og oplever er udelukkende det der er vigtigt, for at du kan få det bedre.  Den energi der arbejder igennem mig, viser mig hvor i kroppen du er blokeret og hvad årsagerne er til at du er blevet syg eller har de symptomer du har.

Gennem både samtale og behandling opløses og bevæges de energier der blokerer dig og holder din kraft tilbage. Jeg hjælper dig altså med at åbne, fremkalde og udfolde det der skal til, for at du kan få det bedre igen.

Hvor ofte skal du have behandling?

Et behandlingsforløb er meget individuelt, og forløbet og antallet af behandlinger varierer meget. Men som udgangspunkt, kan det være en fordel i starten at komme 2-3 gange med en uges mellemrum. Senere kan der gå 2-3 uger imellem, og når du har det godt igen, kan du måske nøjes med blot at få en behandling, når du føler du trænger.

De fleste kan sagtens selv mærke, hvornår det er tid. Har du en mere kompleks sygdomshistorie, kan et behandlingsforløb godt strække sig over længere tid. Men der er altså hverken en nedre eller øvre grænse for, hvor mange behandlinger et forløb kan strække sig over. Og det vil altid være nødvendigt undervejs at regulerer og rette til, alt efter hvordan du har det og hvordan du reagerer. Så både antallet af behandlinger og den tid der skal gå i mellem er er meget individuelt og typisk noget vi vurderer sammen, fra gang til gang.

De fleste af mine klienter kommer ikke kun når de bliver syge, men får behandling forebyggende og som en vigtig del af en sund livsstil.

Healing – deling af energi

Når du stiller dig åben for at modtage healing, åbner du dig for at jeg kan påminde dig om dig selv. Det er en påmindelse om hvordan det er at være fri til at være dig og samtidig en vækkelse af din krop og dit energisystem.

Den energiudveksling der foregår mellem os, gør at din krop igen bliver levendegjort, så blokeringer slipper og energien i din krop atter flyder frit.

Healing kan føles og opleves meget forskelligt fra person til person

Du kan få en følelse af dyb afslappethed, en følelse af at du falder ind i dig selv og bliver mere i et med den du oprindelig er. Altså en følelse af at opnå en dybere og mere fredsfyldt kontakt til dig selv.

Nogle ser farver eller billeder og nogle får beskeder fra deres eget højere selv. De fleste oplever det positivt og fredsfyldt, at kunne falde ind og være stille i sig selv.

Zoneterapi og healing i samme behandling

Zoneterapien er gerne udgangspunktet for mine behandlinger, men der kan være dage hvor kroppen har mere brug for healing og samtale end den mere fysiske behandling. Det er især hvis du føler dig stresset, lige har oplevet noget traumatisk eller generelt føler dig mere psykisk sårbar end normalt.

Blot så du ved, at det er åbent hvordan en behandling kan folde sig ud – og at jeg altid lytter og tilpasser mine behandlinger efter hvad din krop kalder på. Derfor kan behandlingen nogle gange være meget stille, samlende og beroligende og andre gange mere aktiverende og sætte krop og sind i bevægelse.

Den energi der arbejder gennem mig, viser mig hvor i kroppen du er blokeret og hvad årsagerne er til at du er blevet syg eller har de symptomer og problemer du har. Gennem både samtale og behandling opløses og bevæges de energier der blokerer dig og holder din kraft tilbage. Jeg hjælper dig altså med at åbne, fremkalde og udfolde det der skal til, for at du kan få det bedre.

Visionen som strømmer frit gennem behandlingerne og delingerne, er sandhed, tilgivelse, frigørelse og fuldkommengørelse, for alle væsener, på alle planer.

Reaktioner på behandling

Efter en behandling er det helt normalt at du kan mærke forandringer i kroppen. Enhver reaktion hænger sammen med, at din krop forsøger at opnå en bedre balance og almen tilstand. Reaktionerne er altså et godt signal. Et signal om, at din krop er begyndt at arbejde mere optimalt og at behandlingen har sat noget i gang. Det er ikke til at forudsige hvordan du vil reagere, da reaktionerne er meget individuelle. I langt de fleste tilfælde, vil du efter en behandling mærke en lindring og en veltilpashed, men følgende reaktioner er også normale:

Afslappethed, træthed og trang til hvile
Midlertidig utilpashed
Hovedpine
influenzaagtige symptomer
Prikkende fornemmelser i kroppen
Hyppig vandladning
Stærk lugtende urin eller afføring
Øget tarmfunktion
Ændring af afføringsmønster
Udskillelse af sekret gennem næse og svælg
Midlertidig opblussen af sygdommen
Gamle skavanker, som ikke tidligere er blevet kureret, kan blusse op
Psykiske reaktioner, spændende fra gråd, vrede til stor glæde

Er du i tvivl om dine reaktioner skyldes behandlingen, er du altid velkommen til at kontakte mig.
Husk at lægeordineret medicin ikke må stoppes uden samråd med både mig og din læge.
Sørg for at hvile meget, og drik rigeligt med vand, det medvirker til at frigjorte stoffer i organismen skylles ud.

Jeg har tavshedspligt

Af hensyn til behandlingen, fører jeg journal, som du altid er velkommen til at læse. Jeg er registreret og tilmeldt hos Datatilsynet og opbevarer din journal i henhold til persondataloven.