Sjælssamtale

En sjælssamtale er en smuk og dyb mulighed for dig, der ønsker at leve din sjæls fulde potentiale.

Det er en mulighed for, at lære dig selv bedre at kende og for at se de kvaliteter du oprindelig er her for at udfolde. Det er ikke terapi, men en seening af dig. En slags clairvoyance, der samtidig virker dybt healende på krop, sind og sjæl. Det er at blive mødt i dit dybeste selv, og gennem direkte udveksling af bevidsthed, at blive mindet om din egentlige natur.

En sjælssamtale kan hjælpe dig med at forstå dig selv dybere. Den kan hjælpe dig med at se, hvorfor der er ting i dit liv der ikke rigtig fungerer. Hvorfor du måske føler dig syg, stresset eller deprimeret.

At tillade sig selv at blive set som sjæl, kan være noget af det mest forløsende og healende vi kan gøre for os selv.

For det er netop, når vi som mennesker ikke udlever vores fulde potentiale, at vi brænder ud, går ned med stress, føler os deprimerede, utilfredse og ulykkelige i livet. Helt enkelt kan man sige, at al fysisk og psykisk sygdom og smerte er mangel på sjælens frie liv. Det er altså, når vi undlader at gøre det som vi dybest set er allermest passionerede omkring, at vi får det skidt.

En sjælssamtale/healing kan både foregå fysisk i klinikken eller pr. telefon.

Book tid her