Hovedpine

Over en halv million danskere lider af migræne og hovedpine

En lidelse der koster 3 mio. sygedage om året. Derfor er der god grund til at forsøge at gøre noget ved problemet. Samtidig får tusinder det værre af migrænemedicin, og det skønnes, at op imod 100.000 danskere tager for meget smertestillende medicin for at bekæmpe deres hovedpine, enten i form af egentlig migrænemedicin eller håndkøbsmedicin eller begge dele i forening.Derfor er der også god grund til at forsøge behandlingsformer, der ikke bygger på medicinering, og hvor der ligger en række erfaringer inden for området.

Rapporten ‘Hovedpine og zonteterapeutisk Behandling’

Allerede i 1995 udgav Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling rapporten ”Hovedpine og Zoneterapeutisk Behandling”. I denne rapport melder 78 % af de medvirkende klienter, at de enten er helbredt eller hjulpet ved zoneterapibehandlingernes afslutning. Endvidere skønner rapporten, at den årlige besparelse i fravær på arbejdsmarkedet pr. hovedpineklient – ved brug af zoneterapi til behandling – er 2,84 dage. Dette svarer til en årlig besparelse på fravær – målt i kr. og ører – på 2.272 kr. pr. hovedpineklient! Så dette tal ganget op med, hvor mange danskere, der lider af hovedpine, giver en samfundsmæssig besparelse i milliardklassen!