Hvorfor zoneterapi?

Zoneterapi er en af de mest populære alternative behandlingsformer i Danmark.

Det viser tal fra Statens Institut for Folkesundhed. At danskerne er flittige brugere af zoneterapi, hænger sammen med, at zoneterapien opfattes som en af de mindst mystiske behandlingsformer. Det er en behandlingsform, der er forholdsvis nem at forholde sig til. Du kan selv mærke de belastede punkter under fødderne, og det billede der bruges til at forklare zoneterapien med, er til at forstå for alle. Samtidig har zoneterapien efterhånden over 30 år på bagen her i landet.

Tillid til det alternative

I det hele taget er danskernes tillid til den alternative behandlerverden steget. Mange er blevet mindre autoritetstro og føler sig ikke altid mødt eller hjulpet tilstrækkeligt af lægen. Samtidig er mange blevet mindre tolerante overfor at have det skidt og afprøver derfor forskellige metoder for at blive raske.

Lidt statistik

Danskernes brug af alternativ behandling stiger stadig støt. Hvor 44% af den voksne danske befolkning valgte alternativt i 2005, er tallet i 2010 53%. Det svarer til knap 3 millioner danskere. Mest populært er massage og derefter kommer akupunktur og zoneterapi. Kvinderne udgør stadig den største andel af brugerne. Men stigningen i forbruget er særlig stor blandt de 35-44-årige mænd, hvor 29% har brugt alternativ behandling inden for det seneste år. I 2005 var tallet 21% blandt mænd i aldersgruppen 25-44 år.

”Stigningen kommer ikke bag på os. Sådan har tendensen været i flere år. Undersøgelsen bekræfter, at danskerne i stor stil har taget alternativ behandling til sig”, siger Hans Stødkilde-Jørgensen, bestyrelsesformand for ViFAB, dr.med. og professor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.